Browse Items (194 total)

  • Tags: K Law (General)

27-zbornik-18.docx
U ovom radu se pokušava dati historiografski odgovor o počecima problematike „Istočno pitanje“. Autor obrađuje navedeno pitanje u periodu tzv. „perioda ravnoteže“ jer u navedenom periodu iako je prisutno konstantno slabljenje Osmanskog carstva,…
Author: MUTAPČIĆ, Edin

31-zbornik-20.docx
Funkcionisanje demokratskog sistema vlasti u složenim državnim zajednicama vrlo često nailazi na poteškoće koje izviru iz samog oblika njihovog unutrašnjeg uređenja, posebno kada se u korijenu ovakvog uređenja nalaze etničke, religijske ili…
Author: OMERĆEHAJIĆ, Maida

46r-enita-custovic-amer-osmic-zbornik-.docx
U ovom radu bit će prikazani rezultati istraživanja stavova građana o povjerenju prema pravosudnim i sigurnosno-zaštitnim institucijama na području Kantona Sarajevo, te koji aspekti bitno utječu na ovakve stavove građana prema pomenutim…
Author: ČUSTOVIĆ, Enita OSMIĆ, Amer

9-drustveni-ogledi-tadija-bubalovic.pdf
Abstract: One of the forms of international cooperation among States in fighting against criminality is to provide for mutual legal assistance in criminal matters. International criminal justice assistance includes a set of different actions and…
Author: Bubalović, Tadija

7-drustveni-ogledi-alihodzic-7.pdf
The author of the paper analyzes the opinions and decisions of the European Court of Justice that established the external competence of the EU to regulate issues in the field of private international law with third countries. Activism of the…
Author: Alihodžić, Jasmina

8-drustveni-ogledi-morait.pdf
Summary: Morality is not acquired characteristic of a person. One is not born as a moral person, as he is born with some innate, natural laws, that can never be taken away from him. If, however, they are forcefully taken away, they keep returning…
Author: Morait, Branko

39r-mirela-cokic-zbornik-.docx
U smislu značaja za zaključivanje Centralnog Evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (dalje: CEFTA 2006), svjedoči upravo činjenica da isti dovodi do unapređenja trgovačke i investicione politike u zemaljama Jugoistočne Evrope, pa je za očekivati da…
Author: ČOKIĆ, Mirela

4-zeljko-galic.docx
U radu se analiziraju specifičnosti, dinamika i aktualni trendovi u sklopu instituta uzdržavanja između srodnika. Autor ističe kako antropološka podloga i društvena verifikacija prava i obveze srodničkog uzdržavanja usporedno osnažuju ovaj segment…
Author: GALIĆ, Željko

26-zbornik-17.docx
Der Abschnitt des THGB über die Aktiengesellschaft wurde unter Berücksichtigung der EU-Richtlinien über die Gesellschaften neu geschrieben.1 Die Neuerungen kann man in zwei Kategorien unterteilen: Zum einen handelt es sich um Änderungen…
Author: SAHIN, Adem

33-zbornik-22.docx
Anonim şirketler çoğunluk ilkesine göre yönetilirler1. Pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile oluşan ve anonim ortaklığın iradesini temsil eden genel kurulda alınan kararlar toplantıya katılsın ya da katılmasın tüm ortakları, organları…
Author: ÇELIKTAŞ, İlyas
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2