Aktivnosti Bosne i Hercegovine u cilju realizaciji Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini - CEFTA 2006.

Dublin Core

Title

Aktivnosti Bosne i Hercegovine u cilju realizaciji Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini - CEFTA 2006.

Author

ČOKIĆ, Mirela

Abstract

U smislu značaja za zaključivanje Centralnog Evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (dalje: CEFTA 2006), svjedoči upravo činjenica da isti dovodi do unapređenja trgovačke i investicione politike u zemaljama Jugoistočne Evrope, pa je za očekivati da je i pristup Bosne i Hercegovine (od 200.) navedenom doveo do nekih unaprjeđenja kada je privreda u pitanju. Ovo je posebno od značaja ako se uzme u obzir da se ovim sporazumom mogu postići važni rezultati za zaštitu državne privrede. Zaštita, a ujedno i ciljevi se ogledaju u, olakšanim uslovima za odvijanje poljoprivredne trgovine, trgovine uslugama, potom u ukidanju necarinskih barijera između zemalja regiona, u saradnji carinskih organa, investiranju, notifikaciji državne pomoći, u zaštiti prava intelektualnog vlasništva i u koncentraciji industrije. Ne čudi potom činjenica da 2006. godine BiH među prvih desetak zemalja potpisnica CEFTA-e nije potpisala sporazum sve do 2007. godine jer su zahtjevani povoljniji uslovi za poljoprivredno-prehrambenu trgovinu nego li što ih ima u odnosu na dvostrane sporazume sa pojedinim susjednim zemljama. Naime, ovdje treba naglasiti da zona slobodne trgovine, koju garantuje CEFTA 2006., u potpunosti odgovara odredbama ovog sporazuma i pravilima, te procedurama koje propisuje Svjetska Trgovinska Organizacija (dalje: WTO) - (bez obzira da li država bila članica navedene Organizacije ili ne). S obzirom da BiH već duži niz godina pretenduje za članstvo u Evropskoj Uniji (dalje: EU), potpisivanje ovog sporazuma zasigurno obezbjeđuje veoma dobru platformu za pristup istoj. Ovo posebno ako se ima u vidu činjenica da su se sve države koje su stranke sporazuma CEFTA 2006.,obavezale da će razvijati i implementirati dobre trgovačke odnose sa državama članicama EU, a u skladu sa pravilima WTO. Stoga se može naslutiti da sporazum CEFTA 2006., ima veliku ulogu i za BiH privredu i njen razvoj – sve do stupanja BiH i njeno članstvo u EU.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3127

Document Viewer

Click below to view a document.