Europske integracije i Bosna i Hercegovina - Bosna Srebrena (Bosna Argentina)

Dublin Core

Title

Europske integracije i Bosna i Hercegovina - Bosna Srebrena (Bosna Argentina)

Author

ČAUŠEVIĆ, Dženana

Abstract

„...Slavonija, Dalmacija, a osobito Bosna i Hercegovina, to su zemlje o čijoj prošlosti od četiri do pet stoljeća nije moguće ni stranice napisati, a da se ne susretneš s franjevcima kao glavnim čindbenicima i nosiocima prvih uloga...“ A.G.Matoš Posmatrajući položaj Bosne i Hercegovine u kontekstu europskih integracija, može se istaći da je Bosna još od svoga nastanka u geopolitičkom, kulturno – historijskom, civilizacijskom, a posebno u religijskom pogledu uvijek pripadala europskom krugu država. Zahvaljujući Bosanskoj franjevačkoj vikariji, a kasnije u osmanskom periodu Provinciji Bosni Srebrenoj, bosanska država je još od srednjevjekovnog perioda i teritorijalno, a i u vjerskom pogledu dijelila sudbinu s tadašnjim europskim državama. Ahdnama je svjedočila o međusobnom uvažavanju pripadnika različitih religija, koji su u to vrijeme živjeli zajedno na ovim prostorima, zadržavši i u ovom periodu svoju vjersku toleranciju, kulturnu tradiciju i civilizacijsku multilateralnost.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3114

Document Viewer

Click below to view a document.