ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİ GİRİŞ

Dublin Core

Title

ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİ GİRİŞ

Author

ÇELIKTAŞ, İlyas

Abstract

Anonim şirketler çoğunluk ilkesine göre yönetilirler1. Pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile oluşan ve anonim ortaklığın iradesini temsil eden genel kurulda alınan kararlar toplantıya katılsın ya da katılmasın tüm ortakları, organları ve ortaklığı bağlar. Ancak şirkette çoğunluğa sahip pay sahipleri ile azınlık pay sahipleri arasında demokrasilerde olduğu gibi bir denge kurulması gerekir. Nitekim bu konuda pay sahiplerine bireysel olarak genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma hakkı tanındığı gibi bazı konularda karar alınabilmesi için ağırlaştırılmış toplantı ve karar yetersayıları öngörülmüştür. Çoğunluk ilkesine karşı temel bir ilke olan eşitlik ilkesi de bu anlamda bir denge unsuru olarak kabul edilmektedir2. Çoğunluk ilkesinin yaratacağı olumsuz sonuçları engellemek amacıyla önemli bazı konularda sermayenin belirli bir oranını temsil eden azınlık pay sahiplerine de bazı haklar tanınmıştır. Bu haklar yoluyla kimi zaman belli konularda çoğunluğun karar alması önlenebilmekte (olumsuz azınlık hakları)3 kimi zamanda çoğunluğa rağmen ortaklık adına bazı işlemler gerçekleştirilebilmektedir (olumlu azınlık hakları)4. Anonim ortaklığın haklı sebeple feshi olumlu azınlık haklarından biridir. Çalışmamızda bu hakkın özellikleri üzerinde duracağız.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3074

Document Viewer

Click below to view a document.