Rimsko pravo kao temelj ne slobode i povezanost instituta "kmetića" s okolicom Bihaća

Dublin Core

Title

Rimsko pravo kao temelj ne slobode i povezanost instituta "kmetića" s okolicom Bihaća

Author

ĐUKIĆ, Zlatko

Abstract

Pravo u ulozi zaštite robova opisano je u radu kroz povijesno pravne odnose robova i njihovih gospodara. Poznata su tri načina postanka ropstva: rođenjem, zbog duga i ratom (zarobljenici). Rad nastoji prikazati položaj robova od 2000. godine stare ere počevši od najstarijih Mezopotamskih zakonika od Bilalame, Hamurabija, preko zakonika XII ploča, Zakonika o izbacivanju (tereta) - Lex Rhodia de iactu, ulogom rimskog prava, pa do pojedinih srednjovjekovnih statuta istočnog Jadrana. Postoje pravni spomenici starog vijeka koji reguliraju položaj robova. Isto tako u odredbama srednjovjekovnih komunalnih statuta istočnog Jadrana navode se robovi. Kako se te dvije skupine pravnih vrela nalaze u središtu pozornosti u radu će se dati temeljni podaci i analiza pravnih spomenika toga razdoblja s temeljnim ciljem prikaza robova i njihova položaja u društvu i s osvrtom na njihov položaj na brodovima. Trgovina robovima imala je za cilj povezivanje različitih tržišta radi prodaje i kupovine robova. U zaključku će se navesti najvažniji rezultati rada

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3108

Document Viewer

Click below to view a document.