Upravnopravni poslovi diplomatsko - konzularnih predstavništava

Dublin Core

Title

Upravnopravni poslovi diplomatsko - konzularnih predstavništava

Author

ĐELMO, Zenaid

Abstract

Da bi država mogla biti predstavljena u međunarodnoj zajednici ona mora biti međunarodno priznata. U većini država operacionalizaciju vanjskih poslova vodi resor za vanjske poslove, tj. ministarstvo vanjskih poslova. Uloga tog ministarstva je da daje upute i naloge svojim diplomatsko - konzularnim predstavnicima, prati njihovu djelatnost, te predstavlja vezu između diplomatskih predstavnika, vlade i poglavara države. Države predstavljaju i zastupaju stalni i privremeni predstavnici. Vezano za to, uspostavljen je sistem pravnih normi, međunarodnog i nacionalnog karaktera, koje regulišu međusobno predstavljanje država, tj. uspostavljanje stalnih i privremenih diplomatskih misija, kao i njihova prava i dužnosti. Upravnopravni poslovi su jedna od najprioritetnijih djelatnosti diplomatsko - konzularnih predstavništava. Izdavanje mjerodavnih isprava iz raznih statusnih i drugih oblasti, kao i vođenje velikog broja postupaka koji su inače u nadležnosti organa u državi koja šalje, te donošenje određenih odluka, posebno u onim državama prijema u kojima postoji veliki broj državljana države koja šalje, doveli su do toga da su upravnopravni poslovi jedan od najvažnijih elemenata kojem se posvećuje velika pažnja tokom planiranja, uspostave i upotrebe diplomatsko - konzularnog predstavništva na određenom području.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3106

Document Viewer

Click below to view a document.