Sürekli ve Verimli Eğitimin Bireysel ve Toplumsal Gelişmeye Katkısı

Dublin Core

Title

Sürekli ve Verimli Eğitimin Bireysel ve Toplumsal Gelişmeye Katkısı

Author

ÖZKEÇECİ, Şule Bilge

Abstract

Bu tebliğde bireylerin ve toplumun dünyaya bakış açısını kültürünü inançlarını ve yaşam tarzını belirleyen ve sosyalleşmesini sağlayan eğitimin amacının ve sürekliliğinin önemi vurgulanacaktır. İnsanın karakterini, davranışlarını, başarılarını, kısaca tüm hayatını etkileyen en temel iki unsurdan biri doğuştan gelen kabiliyet ve özellikleri, diğeri eğitimle kazandıklarıdır. Öğretimden farklı, daha kapsamlı, değer yüklü bir terbiye yöntemi olan eğitim genel anlamıyla insan hayatındaki farklı disiplinleri düzene sokan, insan hayatında kalıcı davranış değişikliklerine neden olan işlevsel bir süreçtir ve anne karnındayken başlar, ölüme kadar devam eder. İnsandaki enerjiyi, keşfetme, üretme isteğini bir yere kanalize etme eğitimle olur. Burada önemli olan bu enerjinin doğru alana yönlendirilmesidir. ayatı anlamlandıran, mana katan eğitimin amacını belirlemek asıldır. Bilmek; neyi bilmek, niye bilmek? Bu sorulara verilen cevaplar eğitimin muhtevasını belirleyecektir. Günümüz dünyasında her düzen eğitim sistemlerini yenileme ve gözden geçirme ihtiyacı duyan devletler en iyi okulları ve eğitim sistemlerini araştırıyor, kendi çıkarlarına uygun bir “eğitilmiş insan modeli” tasarlamaya çalışıyor. Hayatı sürekli ve kıyasıya mücadele gerektiren acımasız bir yarış olarak gören bir zihniyetle, maddi kazanç elde etme hedefiyle sadece mesleki eğitim görmek maalesef yaşadığımız toplum için genel bir anlayışa dönüşmüştür. Hırsların, menfaatlerin temini için veya en zararsız şekliyle zaman geçirmeye yarayan hobiler için yapılan eğitim bizi birey olarak da toplum olarak da doğru ufuklara taşımaz. Eğitimin amacı “daha başarılı, mutlu, özgüven sahibi, kendisiyle barışık, çevresine faydalı, verimli, huzurlu, üretken bireyler yetiştirmek” olmalıdır. Ancak ilkeli eğitim amacına ulaşmak için mutlaka bir değer sisteminden güç almalı ve kültürel temellere dayanmalıdır. Bu hedeflerle ömür boyu sürecek bir eğitim anlayışı bireysel gelişme sürecinde; insanın hayatın anlamını kavramasını, gerekli ve gerçek bilgiye ulaşmasını, birikimlerini hayata aktarmasını sağlar. Bireye yaşama sevinci verir, hayatına bir amaç, heyecan verir. Farklı yaşlarda ve dönemsel değişimlerle kişi olgunlaştıkça ihtiyaç duyduğu değişik bilgiler edinir, bu sayede hayatın rutinleşmesini engeller. Toplumsal gelişme sürecinde; bilginin, kültürün, değerlerin nesilden nesile aktarımla kuşaklar arası bağları ve model olma yoluyla toplumsal bağları güçlendirir. Medeniyet seviyesini yükseltir. Toplumsal yozlaşmayı önler. İyi insan olmayı hedefleyen kişinin talebeden birey, aktif öğrenici olması, alıcı, seçici ve istekli olması eğitimcileri de değiştirir, yönlendirir, daha verimli, gayretli, donanımlı olmaya teşvik eder. Yaşadığımız çağda modern çevreleme ve iletişim araçları o kadar yoğun, güçlü ve kuşatıcı ki insanlar farkına bile varmadan bu etkin difüzyonun baskısı altında kalıyor. Hatta bilinçsizce aktif taşımacısı oluyor. Bu kuşatmanın olumsuz yönlerinden kaçınıp özgün bir medeniyet ve mutlu bir birey için sürekli, mana ile dengelenmiş eğitime ihtiyacımız var. Toplum olarak en büyük şansımız ise bu tarz eğitim anlayışının kültür kodlarımızda ve inanç sistemimizde çok derin olarak kayıtlı olmasıdır. Bu tebliğde genel olarak verimli ve başarılı sonuçlar için eğitimin amacının ve sürekliliğinin önemine dikkat çekmek istiyorum.

Keywords

Conference or Workshop Item
PeerReviewed

Date

2009-06

Extent

431

Document Viewer