ODNOS PRAVA I PRAVDE KAO BITNA PRETPOSTAVKA RAZVOJA USTAVNOSTI

Dublin Core

Title

ODNOS PRAVA I PRAVDE KAO BITNA PRETPOSTAVKA RAZVOJA USTAVNOSTI

Author

ĆUPURDIJA, Milorad

Abstract

Upitno je da li prisilnim osiguranjem provedbe norme nastaje i održava se društveni odnos koji je zasnovan na određenom aksiološkom sustavu. Naime, poznato da prema jednom od temeljnih postulata pravne države moć pravne države ne proizlazi iz njenog represivnog aparata, iako on ima važnu ulogu u funkcioniranju pravne države, već njena moć proizlazi iz sposobnosti države da uređuje pravni poredak. Pri tome se misli na funkcioniranje pravnog poretka u oba njegova elementa, pravnom sustavu (normativnom dijelu) i ponašanju ljudi (faktičnom dijelu) prema pozitivno pravnim normama. Dakle, temeljno je pitanje: da li je utvrđena norma zasnovana na humanističkom vrijednosnom sustavu, odnosno da li počiva na pravednosti. Pri tome, moramo biti svjesni činjenice da se utvrđenim pravnim odnosom mora izvršiti distribucija ili redistribucija društvene moći, utjecaja i položaja subjekata prava i da se pri tome mora „zadirati“ u prava koja su stečena od strane neke društvene grupe ili pojedinca i ista prava dodjeljivati drugim skupinama ili pojedincima. Tijekom takvih društvenih procesa teško je analizirati njihovu pravednost. Slijedom toga, zaključujemo kako je pravednost prava nezamisliva bez postojanja opće pravne vrijednosti, odnosno općeg dogmatskog načela ustavnosti i zakonitosti. Ustavnost i zakonitost kao kohezivna snaga strukture prava postavlja se na taj način kao kriterij pravednosti prava. Intencija je autora da na donekle jasan, pregledan i razumljiv način prezentira odnos između pojmova prava i pravednosti, odnosno da se problematizira hipotetički okvir o korelaciji pravednosti i prava u kontekstu razvoja ustavnosti. Ključne riječi: pravo, pravednost, pravičnost, ustavnost i zakonitost

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3066

Document Viewer

Click below to view a document.