ESKİ VAKIF MALLARININ GÜNÜMÜZDEKİ HUKUKİ REJİMİ

Dublin Core

Title

ESKİ VAKIF MALLARININ GÜNÜMÜZDEKİ HUKUKİ REJİMİ

Author

YILMAZ, Mustafa

Abstract

Vakıflar, insanın fıtratında varolan başkasına iyilik yapma, insanlar için yardımda bulunma, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu hukuki statüye kavuşturan ve ona süreklilik sağlayan, düzenli ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmesini temin eden en önemli müesseselerden birisidir. Çok eski zamanlardan beri insanlar çeşitli nedenlerle vakfetmişler, ancak İslam’ın vakıf müessesesine verdiği önemden dolayı, gerek teorik alanda ve gerekse pratikte çok önemli bir yer işgal etmiş, İslâm ve Osmanlı hukukunda kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Denilebilir ki İslâm hukukunun ve hukukçularının geliştirdiği ve yaygınlaştırdığı en önemli müesseselerden biri de vakıf olmuştur.

Keywords

Article
PeerReviewed

Publisher

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta

Date

2014

Extent

3057

Document Viewer

Click below to view a document.