Browse Items (194 total)

  • Tags: K Law (General)

20r-mario-vinkovic-zbornik-.pdf
Rasprave o dihotomiji “hard” i “soft“ pravu u akademskim krugovima ne jenjavaju više od jednoga desetljeća, a njihova dublja analiza nastoji dati odgovor na pitanje treba li „soft“ pravo promatrati kao dopunu „hard“ pravnog sustava ili njegova…
Author: VINKOVIĆ, Mario

0r-uvodna-rijec-zbornik-.pdf
Uvažavajući značaj osnovnog strateškog interesa Bosne i Hercegovine i njenih građana, a koji se zasniva na potrebi ostvarivanja svih bitnih preduvjeta za što brži pristup Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO savez, Pravni fakultet Univerziteta…
Author: VELADŽIĆ, Nevzet

36r-mirsad-veladzic-alma-cehajic-fatima-veladzic-zbornik-.pdf
Drvna masa, kao proizvod, jeste najznačajniji domaći proizvod za grijanje na području Unsko-sanskog kantona (USK). Preduzeće koje gospodari drvnom sirovinom u USK učestvuje u razvoju nacionalne ekonomije, čime pomaže razvoju zajednica. U radu je…
Author: VELADŽIĆ, Mirsad ĆEHAJIĆ, Alma VELADŽIĆ, Fatima

7-zbornik-02.docx
Daytonski Ustav BiH, konstruiran da zaustavi rat, postao je ključni razlog onemogućavanja bržeg i stabilnog razvoja zemlje. Favorizovanjem nacionalnih kolektiviteta bitno se udaljio od savremenih demokratskih standarda. Pokušaji međunarodne…
Author: TRNKA, Kasim

56r-bojan-trgic-ranka-kazimirovic-zbornik-.docx
Obrazovanje je nešto što je svojstveno samo ljudskom rodu. Životinje uče nagonski, a ljudi uče uz pomoć uma, kao manifestacije ljudskog roda, opet samo njemu svojstvenom. Ovim tekstom ćemo pokazati da obrazovanje nije samo učenje i puko posjećivanje…
Author: TRGIĆ, Bojan KAZIMIROVIĆ, Ranka

15r-amna-toromanovic-zbornik-.pdf
Deklaracije o pravima i slobodama, koje su proklamovane atlantskim revolucijama u Novom vijeku spadaju bez sumnje u dostignuća od najkrupnijeg značaja za modernu civilizaciju i posebno za njeno pravo. U vremenu kada su nastajale, cilj povelja i…
Author: TOROMANOVIĆ, Amna

58r-zoran-tomic-ilija-musa-marijan-primorac-zbornik-.docx
Analizom komunikacijskih strategija ranijih država pristupnica Europskoj uniji u radu će se sagledati mogućnosti komunikacije Bosne i Hercegovine, kako s javnošću unutar same države, tako i s vanjskim javnostima Bosne i Hercegovine u postupku…
Author: TOMIĆ, Zoran MUSA, Ilija PRIMORAC, Marijan

34-zbornik-23.docx
Ustavni sistem države, zakonski i podzakonski koncepti politike najviših organa državne vlasti primarno odredjuju organizaciju organa javne uprave i temeljne principe rada u javnoj upravi. Organizacija državne vlasti, odnosno stepen centralizacije…
Author: TANOVIĆ, Merima

17-zbornik-11.docx
Rad u uvodnom dijelu daje osvrt na nastanak i povijesni razvoj organa uprave, te sa nekoliko aspekata posmatra njihovu društvenu ulogu i značaj. U centralnom dijelu rada, prikazan je ustavni i pozitivno-pravni osnov njihove organizacije i…
Author: TALETOVIĆ, Alen

32-zbornik-21.docx
Posao prodaje, kao privatnopravni posao je najrasprostranjeniji između privrednih subjekata, kako u pravnim sistemima država tako i u međunarodnim poslovnim odnosima. Zaključenjem ugovora o prodaji bilo međunarodnog bilo domaćeg karaktera,…
Author: SUDŽUKA, Emir PLOČO, Maja
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2