Browse Items (3407 total)

Thе studies of the early XXI century is characterized by the increasing attention to linguistic concepts inevitably raising the issues of mental human abilities. Obviously, there is not such sphere of human activity, wherever thet characteristic of…
Author: İssayeva, Gulsinay

arzu-kamber-uzerine-mukayeseli-bir-arastirma.docx
Anahtar Kelimeler: “Arzu Kamber”, halk hikâyesi, aşk, ortak yapı, bayatı-mani ÖZET Türk epik geleneğinde kendine özgü yeri olan ve sevilen destanlardan biri “Arzu Kamber”dir. Azerbaycan edebiyat bilimciliğinde “bayatılı destan” (manili destan) gibi…
Author: RAMAZANOVA, Afaq

bosna-hikayeleri-izinde-bosna-ya-yolculuk.docx
Anahtar Kelimeler: Bosna Edebiyatı, İvo Andriç, Bosna hikâyeleri. ÖZET Bir edebî eserin şekillenmesinde eseri kaleme alan yazarın kültür birikimi, yetiştiği ortam, hayata bakışı, gözlem yeteneği gibi pek çok unsur etkili olmaktadır. Bu durum açık…
Author: YILDIZ, İpek

eski-turk-edebiyatinda-mazmunlar-ve-izahi-adli-eserde-klasik-turk-siiri-ve-sairleriyle-ilgili-degerlendirmeler.docx
Anahtar Kelimeler: Ahmet Talat Onay, Klasik Şiir, Şair. ÖZET Edebiyat alanındaki çalışmalarını halk edebiyatı sahasında yoğunlaştıran Ahmet Talat Onay, klasik Türk edebiyatıyla ilgili eserlere de imza atmıştır. Bunlardan biri ve belki de en…
Author: DÜZLÜ, Özlem

book-of-abstract-utek-14-39.pdf
Türkiye Türkçesinde, sevilmeyen insanlar ile değer verilmeyen hayvanların ölümünü anlatan gebermek fiilinin oluşumu hakkında değişik görüşler öne sürülmüştür. Bu görüşler iki noktada yoğunlaşmaktadır. İlki, geber-’in “şişkin, kabarık; hamile”…
Author: ŞEN, Serkan

hayat-yolculuktur-algisindan-dile-yansiyanlar.docx
Anahtar Kelimeler: Hayat, yol, yolculuk, metafor. ÖZET Bir dilsel metaforun hangi kavramsal metafora dayandığını bulmak, onu anlamak için çoğunlukla daha dolaysız bir yoldur. Çünkü dildeki metaforlar, soyut fikirlerin dönüşümleri olarak bir…
Author: DİNÇER, Aslıhan

issizligin-ortasinda-gec-kalmis-olu-nun-kimlik-arayisi-ve-ait-olamama-diyalektigi.docx
Anahtar Kelimeler: Mehmet Eroğlu, yabancılaşma, kimlik arayışı. ÖZET Türkiye’de 1960’lı ve 1970’li yıllar arasında yaşanan siyasal ve toplumsal durum ile bağlantılı olarak, kendini Sosyalist kökenli Marksist olarak gören Mehmet Eroğlu; toplumda…
Author: SEVİM, Gökçen

27-zbornik-18.docx
U ovom radu se pokušava dati historiografski odgovor o počecima problematike „Istočno pitanje“. Autor obrađuje navedeno pitanje u periodu tzv. „perioda ravnoteže“ jer u navedenom periodu iako je prisutno konstantno slabljenje Osmanskog carstva,…
Author: MUTAPČIĆ, Edin

kitab-i-dedem-korkut-ile-cagdas-kirgizcadaki-bazi-ortak-kelimeler-hakkinda.docx
Anahtar Kelimeler: Kitab-ı Dedem Korkut, Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi, kültür, genetik benzerlik. ÖZET XV. asrın sonlarında yazıya geçirildiği söylenen “Kitab-ı Dedem Korkut” adlı eser, sadece Türk dilinin ve edebiyatının değil aynı zamanda…
Author: ARVAS, Abdusselam

The study focuses on the issue of designing a syllabus for English for specific purposes courses and shares the view that according to the nature of such courses, their content should be based on a thorough investigation of the learners’ needs. The…
Author: Saliu, Basri
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2