'KADIN VE SANAT' BAĞLAMINDA FATMA ALİYE'NİN UDÎ VE ANNE BRONTË'UN ŞATODAKİ KADIN ROMANLARINA BAKIŞ

Dublin Core

Title

'KADIN VE SANAT' BAĞLAMINDA FATMA ALİYE'NİN UDÎ VE ANNE BRONTË'UN ŞATODAKİ KADIN ROMANLARINA BAKIŞ

Author

BİLDİRİCİ, Zübeyde

Abstract

Fatma Aliye’nin Udî ve Anne Brontë’un Şatodaki Kadın romanlarına baktığımızda ataerkil yapılanma içerisinde kadına düşen roller çerçevesinde sanat da kadını bezeyen bir süs uğraşısıolarak yerini alır. Fakat romanların kadın kahramanları açısından bu durum, zorunluluk gereği biraz değişikliğe uğrar. Bu çalışmamızda sanatın, kadın için hangi anlamlara geldiğinin, bahsi geçen romanlar üzerinden, bir değerlendirmesini yapacağız.

Keywords

Article
PeerReviewed

Identifier

ISSN 2303-582X

Publisher

International Burch University

Date

2014-05-23

Extent

2729

Document Viewer