Browse Items (194 total)

  • Tags: K Law (General)

04-maja-colakovic-zrm.docx
Pravo roditelja da biraju svoje religijsko opredjeljenje i određuju religiju u kojoj će vaspitavati vlastito dijete u određenim slučajevima može doći u koliziju s pravom djeteta na tjelesni integritet, odnosno s ostvarenjem njegovog prava na…
Author: ČOLAKOVIĆ, Maja

16-zbornik-10.docx
Energetske krize, finansijski lomovi na pojedinim tržištima, značajan pad kreditne aktivnosti i ubrzanje tehnoloških promena su samo neki faktori koji mogu doprineti privrednim subjektima da ne budu više u mogućnosti da servisiraju svoje dugove. …
Author: ČOKIĆ, Mirela KOSTOVSKI, Dejan

39r-mirela-cokic-zbornik-.docx
U smislu značaja za zaključivanje Centralnog Evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (dalje: CEFTA 2006), svjedoči upravo činjenica da isti dovodi do unapređenja trgovačke i investicione politike u zemaljama Jugoistočne Evrope, pa je za očekivati da…
Author: ČOKIĆ, Mirela

11r-dzenana-causevic-zbornik-.pdf
„...Slavonija, Dalmacija, a osobito Bosna i Hercegovina, to su zemlje o čijoj prošlosti od četiri do pet stoljeća nije moguće ni stranice napisati, a da se ne susretneš s franjevcima kao glavnim čindbenicima i nosiocima prvih uloga...“ A.G.Matoš…
Author: ČAUŠEVIĆ, Dženana

23-zbornik-15.docx
Upitno je da li prisilnim osiguranjem provedbe norme nastaje i održava se društveni odnos koji je zasnovan na određenom aksiološkom sustavu. Naime, poznato da prema jednom od temeljnih postulata pravne države moć pravne države ne proizlazi iz…
Author: ĆUPURDIJA, Milorad

33-zbornik-22.docx
Anonim şirketler çoğunluk ilkesine göre yönetilirler1. Pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile oluşan ve anonim ortaklığın iradesini temsil eden genel kurulda alınan kararlar toplantıya katılsın ya da katılmasın tüm ortakları, organları…
Author: ÇELIKTAŞ, İlyas

12-zbornik-06.docx
Vakıflar, insanın fıtratında varolan başkasına iyilik yapma, insanlar için yardımda bulunma, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu hukuki statüye kavuşturan ve ona süreklilik sağlayan, düzenli ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmesini…
Author: YILMAZ, Mustafa

12r-budislav-vukas-zbornik-.pdf
Mnogo je radova, rasprava ili analiza u posljednjim desetljećima napisano o odnosima Republike Hrvatske i Europske unije, o procesima njezine demokratizacije, gospodarskog i institucionalnog približavanja i harmoniziranja njezinog pravnog sustava s…
Author: VUKAŠ, Budislav

41r-lidija-cehulic-vukadinovic-zbornik-.docx
Usprkos globalnom svjetskom poretku i procesima ubrzane globalizacije regionalni pristup ostaje temelj za funkcioniranje međunarodnih aktera u suvremenim međunarodnim odnosima.Intenzivnijom regionalizacijom, učvrščivanjem sigurnosnih, gospodarskih,…
Author: VUKADINOVIĆ, Lidija Čehulić

53r-josip-vrbosic-miro-gardas-zbornik-.docx
Unutarnje ustrojstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine svoju različitost pronalazi manje u povijesnom razvitku, a puno više u političkim konzekvencama ratnih zbivanja potkraj prošlog stoljeća. U Hrvatskoj se danas vode stručne i političke…
Author: VRBOŠIĆ, Josip GARDAŠ, Miro
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2